Mens en samenleving nieuwsZakelijke dienstverlening en industrie nieuws

Communicatie in een organisatie

In deze mooie informatieve nieuwsblog kun je meer te weten komen over het volgende onderwerp: Nieuws over: Communicatie in een organisatie. Inclusief een mooie Youtubefilm. Bron: AHRQ Patient Safety

Effectieve communicatie is belangrijk voor managers in de organisaties om de basisfuncties van management uit te voeren, dat wil zeggen plannen, organiseren, leiden en controleren. Communicatie helpt managers bij het uitvoeren van hun taken en verantwoordelijkheden. Communicatie dient als basis voor planning. Alle essentiële informatie moet worden meegedeeld aan de managers, die op hun beurt de plannen moeten communiceren om ze uit te voeren. Organiseren vereist ook effectieve communicatie met anderen over hun werktaak. Evenzo moeten leiders als managers effectief communiceren met hun ondergeschikten om de teamdoelen te bereiken. Controle is niet mogelijk zonder schriftelijke en mondelinge communicatie.

Het belang van communicatie

Managers besteden een groot deel van hun tijd aan communicatie. Ze besteden over het algemeen ongeveer 6 uur per dag aan communicatie. Ze besteden veel tijd aan persoonlijke of telefonische communicatie met hun superieuren, ondergeschikten, collega’s, klanten of leveranciers. Managers gebruiken ook schriftelijke communicatie in de vorm van brieven, rapporten of memo’s waar mondelinge communicatie niet mogelijk is. Een effectief en efficiënt communicatiesysteem vereist managementvaardigheid bij het bezorgen en ontvangen van berichten. Een manager moet verschillende barrières voor communicatie ontdekken , de redenen voor hun optreden analyseren en preventieve maatregelen nemen om die barrières te vermijden. De primaire verantwoordelijkheid van een manager is dus het ontwikkelen en onderhouden van een effectief communicatiesysteem in de organisatie.

Neerwaartse communicatiestroom

Mensen communiceren 24/7. Communicatie die van een hoger niveau in een organisatie naar een lager niveau stroomt, is een neerwaartse communicatie. Met andere woorden, communicatie van superieuren naar ondergeschikten in een commandostructuur is een neerwaartse communicatie. Deze communicatiestroom wordt door de managers gebruikt om werkgerelateerde informatie door te geven aan de medewerkers op lagere niveaus. Werknemers hebben deze informatie nodig voor het uitvoeren van hun werk en om te voldoen aan de verwachtingen van hun managers.

Opwaartse communicatiestroom

Communicatie die naar een hoger zakelijk niveau in een organisatie stroomt, wordt opwaartse communicatie genoemd. Het geeft feedback over hoe goed de organisatie functioneert. De ondergeschikten gebruiken opwaartse communicatie om hun problemen en prestaties aan hun superieuren over te brengen. De ondergeschikten gebruiken ook opwaartse communicatie om te vertellen hoe goed ze de neerwaartse communicatie hebben begrepen. Het kan ook door de medewerkers worden gebruikt om hun mening en ideeën te delen en deel te nemen aan het besluitvormingsproces.

Opwaartse communicatie leidt tot een meer betrokken en loyaler personeelsbestand in een organisatie, omdat de werknemers de kans krijgen om ontevredenheidskwesties naar de hogere niveaus te brengen en uit te spreken. De managers leren de gevoelens van de werknemers kennen ten opzichte van hun baan, collega’s, leidinggevende en organisatie in het algemeen. Managers kunnen op die manier acties ondernemen om zaken te verbeteren. Klachtenregeling, klachten- en ideeënbus, werktevredenheidsonderzoeken enz. helpen allemaal bij het verbeteren van de opwaartse communicatie. Andere voorbeelden van opwaartse communicatie zijn – prestatierapporten gemaakt door het management op laag niveau voor beoordeling door hoger management, enquêtes over de houding van werknemers, brieven van werknemers, discussies tussen werknemers en managers, enz.

Diagonale en externe communicatie

Communicatie die plaatsvindt tussen een manager en medewerkers van andere werkgroepen wordt diagonale communicatie genoemd. Het komt over het algemeen niet voor in het organigram. Bijvoorbeeld: – Om een trainingsmodule te ontwerpen, werkt een trainingsmanager samen met een Operations-personeel om te informeren naar de manier waarop zij hun taak uitvoeren. Communicatie die plaatsvindt tussen een manager en externe groepen zoals – leveranciers, verkopers, banken, financiële instellingen enz. Bijvoorbeeld – Om kapitaal aan te trekken zou de algemeen directeur interactie hebben met de bankmanager.

Meer van dit soort blogs? Bezoek onze website voor nog meer artikelen!

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button